Về SBS

Được thành lập vào cuối năm 2006, SBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp trọn gói các dịch vụ như Môi giới, Tư vấn, Phân tích và Ngân hàng đầu tư với chất lượng tốt nhất cho thị trường vốn. SBS là công ty chứng khoán hai năm liên tiếp được tổ chức The Asset (Hong Kong) trao tặng danh hiệu “Dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất Việt Nam” 2009 và 2010.


Năm 2014
06/03/2014

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã có Quyết định số 215/QĐ-UBCK, chính thức đưa Công ty ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới.

 

Năm 2013
31/12/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất của SBS sau tái cấu trúc đạt lợi nhuận sau thuế 442 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu dương 191 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 198,5%.

 

11/10/2013

SBS chính thức đạt được tỷ lệ an toàn tài chính là 188,53% và có văn bản đề nghị Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

 

26/02/2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của SBS chính thức thông qua kế hoạch tái cấu trúc tài chính và hoạt động của Công ty nhằm đưa SBS ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

 

Năm 2012
21/09/2012

SBS thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề án tái cấu trúc và hoạt động SBS, kết quả cổ đông không thông qua các nội dung trình lấy ý kiến.

 

29/08/2012

SBS bị Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và có 6 tháng để tiến hành khắc phục tình hình tài chính hiện tại.

 

22/08/2012

Công ty kiểm toán E&Y công bố kết quả soát xét đặc biệt tình hình hoạt động và thực trạng tài chính đến thời điểm 30/06/2012. Qua đó, SBS ghi nhận kết quả lỗ lũy kế đến 30/06/2012 là 1.772 tỷ đồng, vốn chủ sỡ hữu âm 256 tỷ đồng.

 

16/06/2012

Đại hội cổ dông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tiến hành thay thế toàn bộ nhân sự của 03 cơ quan Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

 

Năm 2011
10/10/2011

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đơn vị đã có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển TTCK trong giai đoạn 2000 - 2010”

 

05/07/2011

Đạt giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2011” (giải do HOSE và Báo Đầu tư sáng lập và phối hợp với HNX)

09/06/2011

Tổ Chức M&A Việt Nam bình chọn danh hiệu “Đơn vị Tư vấn tiêu biểu Việt Nam"

24/03/2011

Là công ty chứng khoán đầu tiên của Việt Nam tư vấn thành công thương vụ phát hành GDRs cho HAGL - doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán London, huy động được 60 triệu USD.


10/03/2011

Tăng vốn điều lệ lên 1.266.600.000.000 đồng.

 

20/01/2011

Lần thứ hai đạt danh hiệu “Dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất Việt Nam 2010” - tổ chức The Asset (Hong Kong) bình chọn.

10/01/2011

Hãng thông tấn Thomson Reuters bình chọn Top 3 Môi giới và Nghiên cứu thị trường năm 2010.

Năm 2010
17/11/2010

Thành lập công ty con Công ty Đại chúng chứng khoán Lane Xang tại Lào

Vốn đăng ký 100.000.000.000 (một trăm tỷ) Kíp Lào (tương đương 12.800.000 Đô la Mỹ)
SBS góp 50.5% vốn đăng ký
http://www.lxs.com.la

            
Tư vấn niêm yết thành công cổ phiếu BCEL (Ngân hàng ngoại thương Lào) - một trong 2 cổ phiếu đầu ngành được UBCK Lào chọn cho giao dịch vào ngày đầu khởi động thị trường chứng khoán Lào (11.01.2011)
20/10/2010

Thành lập công ty con Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Campuchia (SBS-Cambodia) tại vương quốc Campuchia

Vốn điều lệ 7.000.000 (bảy triệu) Đô la Mỹ
SBS góp 99.98 % vốn đăng ký
http://www.sacombank-sbs.com.kh
20/08/2010

Tăng vốn điều lệ lên1.128.500.000.000 đồng.

05/07/2010

Niêm yết cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán SBS

28/01/2010

Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

13/01/2010

Đón nhận giải thưởng “Dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất Việt Nam 2009” do tổ chức The Asset (Hong Kong) trao tặng.

Năm 2009
30/10/2009

Thành lập công ty con SBS Global Investment Pte Ltd tại Singapore

Vốn đăng ký 500.000 (năm trăm ngàn) Đô la Singapore
SBS góp 51 % vốn đăng ký
http://www.sbsglobalinvest.com
01/09/2009

Cung cấp toàn diện và đầy đủ dịch vụ Ngân hàng đầu tư cho thị trường vốn Việt Nam.

Năm 2008
02/07/2008

Chuyển trụ sở chính đến 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

Năm 2007
11/09/2007

Tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng

Năm 2006
29/09/2006

Thành lập Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

• Trụ sở chính: 6-8 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
• Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng
• Nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán

Mở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Mở tài khoản

Mở tài khoản