SBS: Thông báo về việc theo dõi số liệu đăng ký, lưu ký đối với chứng khoán hủy niêm yết
VSD - 04/03/2013 12:00:00 SA       
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc theo dõi số liệu đăng ký, lưu ký đối với chứng khoán hủy niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:
 
- Tên TCPH: Cổng ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 
- Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
 
- Điện thoại: 08. 62686868
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Cổng ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 
- Mã chứng khoán: SBS
 
- Mã ISN: VN000000SBS6
 
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
- Mệnh giá: 10.000 đồng
 
Kể từ ngày 27/03/2013, VSD sẽ chuyển số dư chứng khoán SBS đang đăng ký, lưu ký từ sàn HOSE sang thị trường “đại chúng chưa niêm yết”.
 
Theo VSD
Tin mới hơn
Tin cũ hơn