CBTT nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
SBS - 17/04/2015 12:00:00 SA       

Sacombank-SBS CBTT toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 16/04/2015 theo các đường dẫn dưới đây:

1. CBTT về Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

3. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Đồng thời, trong cuộc họp cũng đã thông qua việc bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019, các thành viên cũng đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trường BKS theo thông tin các đường dẫn dưới đây:

4. Nghị quyết của HĐQT về bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

5. Biên bản họp BKS về bầu Trưởng BKS

 

Trân trọng kính thông báo đến Quý cổ đông.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn