Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động
18/01/2018 3:11:08 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Giấy phép điều chỉnh liên quan đến Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán số 05/GPĐC-UBCK ký ngày 17/01/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Nội dung điều chỉnh: Rút nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty kể từ ngày ký Quyết định.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn