Phân tích

Luôn dựa trên những số liệu mới nhất và từ những nguồn đáng tin cậy nhất, tất cả các phân tích của chúng tôi luôn được đánh giá khách quan và xác tín, để thông qua đó, nó làm nhiệm vụ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cục về thị trường chứng khoán, nền kinh tế vĩ mô, các ngành và cổ phiếu blue-chip của thị trường. Đây cũng chính là nền tảng giúp chúng tôi tư vấn cho các khách hàng thành công.

Hãng thông tấn Thomson Reuters bình chọn
“Top 3 Nghiên cứu thị trường năm 2010"

“Luôn dựa trên những số liệu mới nhất và từ những nguồn đáng tin cậy nhất, tất cả các phân tích của chúng tôi luôn được đánh giá khách quan và xác tín, để thông qua đó, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn cục về thị trường chứng khoán, nền kinh tế vĩ mô, các ngành và cổ phiếu blue-chip của thị trường. Đây cũng chính là nền tảng giúp chúng tôi tư vấn cho các khách hàng thành công.”

Trưởng phòng Phân tích

Mở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Mở tài khoản

Mở tài khoản