Quan hệ Nhà đầu tư

Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội từ ngày 28/04/2014 với mã chứng khoán: SBS. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

Từ ngày:
Đến ngày:
Sacombank-SBS CBTT v/v Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội 07/12/2017
Ông Dương Mạnh Hùng, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội sẽ thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty kể từ ngày 07/12/2017
Thông báo về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/11/2017
Sacombank-SBS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán
Tin nổi bật