Quan hệ Nhà đầu tư

Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội từ ngày 28/04/2014 với mã chứng khoán: SBS. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

Từ ngày:
Đến ngày:
Sacombank-SBS CBTT Báo cáo quản trị năm 2015 29/01/2016
Sacombank-SBS CBTT Báo cáo quản trị năm 2015, xin vui lòng xem file đính kèm.
CBTT về Chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/07/2015
Sacombank-SBS thông báo chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hợp nhất hoạt động Công ty.
Tin nổi bật