Quan hệ Nhà đầu tư

Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội từ ngày 28/04/2014 với mã chứng khoán: SBS. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 900 đồng/cổ phiếu

Từ ngày:
Đến ngày:
Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội 02/01/2018
Ông Nguyễn Kim Hoàn được HĐQT bổ nhiệm là Giám đốc chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 02/01/2018. Thời hạn bổ nhiệm 01 (một) năm.
Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Kết quả Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản 18/12/2017
Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đã thông qua việc hủy đăng ký nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh Phát hành Chứng khoán.
Tin nổi bật