Môi giới

“Là một trong những công ty chứng khoán liên tục ứng dụng các sản phẩm mới trong hoạt động môi giới chứng khoán, đi đầu trong việc mở rộng phạm vi hoạt động ra khu vực như Singapore (2009), Lào, Campuchia (2010)… SBS vẫn luôn là cái tên khiến giới chứng khoán phải dõi theo bởi những lối đi riêng mà nó khởi xướng cho thị trường tài chính Việt Nam.”

Thomson Reuters bình chọn Top 3 về Môi Giới 2010

Non-share markets

Ghi chú: 01 lô chứng khoán là 10 cổ phiếu; 100 trái phiếu. Biểu phí từ mục VIII đến XI sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2024

STT

Loại dịch vụ

Mức phí

I PHÍ GIAO DỊCH % phí x Giá trị giao dịch
1 Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ  
  -    Tổng GTGD trên 2.5 tỷ đồng/ ngày 0.25%
  -    Tổng GTGD trên 1.5 tỷ đến 2.5 tỷ đồng/ ngày 0.30%
  -    Tổng GTGD trên 500 triệu đến 1.5 tỷ đồng/ ngày 0.35%
  -    Tổng GTGD đến 500 triệu đồng/ ngày 0.40%
2 Giao dịch trái phiếu từ 0.02% đến 0.1%
3 Giao dịch chứng khoán đại chúng chưa niêm yết, các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ)
4 Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán 0.35% GTGD/1 giao dịch (tối thiểu 100.000 đồng/1 hồ sơ)
II PHÍ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN  
  -    Phí phong tỏa + giải tỏa Chứng khoán
200.000 đồng/1 lần
  -    Phí quản lý chứng khoán phong tỏa
3 đồng/01 lô CK/ tháng x Tổng số lô CK (tối thiểu 100.000 đồng/ hồ sơ.)
III PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (thu hộ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)  
  -    Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền
0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
  -    Trái phiếu 0,18 đồng/trái phiếu/tháng
IV PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN 1,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối thiểu 100.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
V PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA 100.000 đồng/1 hồ sơ
VI PHÍ RÚT CHỨNG KHOÁN 100.000 đồng/1 hồ sơ
VII PHÍ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN Cá nhân trong nước: 100.000 đồng/1 hồ sơ
Tổ chức, Nước ngoài: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ
VIII PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN (SMS) Áp dụng cho KH đăng ký dịch vụ
1 Phí SMS khớp lệnh 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)
2 Phí SMS OTP:

- Từ 1 đến 5 SMS/tháng Miễn phí

- Phí SMS OTP trong hạn mức (≤ 200 SMS) 18.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT)

- Phí SMS OTP vượt hạn mức (tính từ SMS thứ 201) 800 đồng/SMS (chưa bao gồm VAT)
IX PHÍ XÁC NHẬN SỐ DƯ, KẾT QUẢ GIAO DỊCH, SAO KÊ (TIỀN, CHỨNG KHOÁN)… (không bao gồm mục đích kiểm toán) 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT)
X PHÍ TRÍCH LỤC HỒ SƠ (CHỨNG TỪ), KHÔNG BAO GỒM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN    
1 Thời điểm trích lục đến hiện tại ≤ 1 năm Miễn phí
2 Thời điểm trích lục đến hiện tại > 1 năm 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT)
XI PHÍ IN SAO KÊ    
1 Thời điểm sao kê đến hiện tại ≤ 2 năm 30.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT)
2 Thời điểm sao kê đến hiện tại > 2 năm 50.000 đồng/văn bản (chưa bao gồm VAT)

 

Mở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Mở tài khoản

Mở tài khoản