Về SBS

Được thành lập vào cuối năm 2006, SBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp trọn gói các dịch vụ như Môi giới, Tư vấn, Phân tích và Ngân hàng đầu tư với chất lượng tốt nhất cho thị trường vốn. SBS là công ty chứng khoán hai năm liên tiếp được tổ chức The Asset (Hong Kong) trao tặng danh hiệu “Dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất Việt Nam” 2009 và 2010.

Hội đồng quản trị

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông TRẦN VĂN LÂN Chủ tịch Hội đồng quản trị SBS Thạc sĩ Tài chính Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Ông PHAN QUỐC HUỲNH Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBS Cử nhân Luật
Ông PHẠM QUANG THÀNH Thành viên Hội đồng quản trị SBS Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ông DƯƠNG MẠNH HÙNG Thành viên Hội đồng quản trị SBS Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ông TRẦN MINH TRUNG Thành viên Hội đồng quản trị SBS Cử nhân Quản trị kinh doanh

 Ban Tổng giám đốc

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông PHAN QUỐC HUỲNH Tổng Giám đốc SBS Cử nhân Luật
Ông PHẠM QUANG THÀNH Phó Tổng Giám đốc SBS Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ông TRẦN MINH TRUNG Phó Tổng Giám đốc SBS Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ông DƯƠNG MẠNH HÙNG Phó Tổng Giám đốc SBS Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


Ban kiểm soát

Thành viên

Chức vụ

Bằng cấp

Ông HỨA NGỌC NGHĨA Trưởng Ban kiểm soát Cử nhân Kinh tế
Ông LƯU THANH HÙNG Thành viên Ban kiểm soát Thạc sĩ Tài chính
Ông LƯU ANH ĐỨC Thành viên Ban kiểm soát Cử nhân kinh tế

Mở tài khoản

Nhanh chóng mở tài khoản tại SBS để sử dụng các tiện ích..

  • Giao diện thân thiện, hấp dẫn
  • Tính năng nổi trội, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu
  • Kiểm soát danh mục đầu tư
Open Account

Mở tài khoản

Bạn có thể đăng ký mở tài khoản online. Quy trình mở tài khoản đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Mở tài khoản

Mở tài khoản online