Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ
22/08/2016 12:00:00 SA       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ NghỊ Quyết số 342/NQHĐV 144.16-TCT ngày 30/06/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc thông qua chỉ tiêu đấu giá vốn đầu tư của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp (Inexim) và Công văn số 5379/UBCK-QLCB ngày 15/08/2016 của UBCKNN v/v hồ sơ CBTT thoái vốn của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp, Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần nhà nước do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

32 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 8 3924 0480 - Fax: (84) 8 3924 0321 

 

4.       Vốn điều lệ:

31.000.000.000 (Ba  mươi mốt tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

2.721.600 cổ phần (chiếm 87,79% tổng số cổ phần đang lưu hành)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 24/08/2016 đến trước 16h00 ngày 12/09/2016.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công Nghiệp do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 16/09/2016 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 20/09/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 21/09/2016 đến 16h00 ngày 30/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 21/09/2016 đến ngày 27/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.satra.com.vn;  http://www.tvsi.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá

Tệp đính kèm:  CBTT_Dau gia INEXIM.rar
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật