Thông báo v/v các thay đổi về giao dịch chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM được áp dụng từ ngày 12/09/2016
SBS - 05/09/2016 10:12:36 SA       

Kính gởi:            QUÝ KHÁCH HÀNG

-       Căn cứ vào Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

-       Căn cứ vào Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, về việc Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (“Sacombank-SBS”) xin thông báo đến Quý khách hàng một số thay đổi về Quy chế giao dịch, Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, được áp dụng từ 12/09/2016. Với chi tiết cụ thể như sau:

 

1/ Tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt: tăng khối lượng tối đa của một lệnh đặt từ 19.990 lên 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ. Khối lượng tối thiểu của giao dịch thỏa thuận được giữ nguyên theo quy định cũ là 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.

2/ Đơn vị yết giá mới:

-       Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Mức giá

Đơn vị yết giá

<10.000

10 đồng

10.000 - 49.950

50 đồng

≥ 50.000

100 đồng

-       Đối với chứng chỉ quỹ ETF: Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá.

3/ Bổ sung các trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu khi Công ty niêm yết:

-       Phát hành thêm cổ phiếu, CCQ với giá phát hành bằng giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có).

-       Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập, trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ  đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

4/ Chỉnh sửa quy định đối với chứng khoán được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch: trường hợp cổ phiếu, CCQ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày (quy định cũ là 45 ngày), biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên được giao dịch trở lại được quy định cụ thể là +/-20% so với giá tham chiếu.

5/ Quy định về việc sửa, hủy lệnh: không được hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (bao gồm cả các lệnh được chuyển từ đợt khớp lệnh liên tục sang).

6/ Quy định giao dịch đối với chứng khoán bị kiểm soát: Khi rơi vào diện bị  kiểm soát, chứng khoán sẽ chỉ bị hạn chế thời gian giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch) cho đến khi có thông báo khác của SGDCK TP.HCM.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên môi giới của Sacombank-SBS để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật