Thông báo v/v Cập nhật các nội dung về Chứng Quyền có Bảo Đảm (CW)
03/10/2017 12:00:00 SA       

K/g Quý Nhà Đầu Tư / Khách hàng:

Hiện nay, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) kết hợp với các Công ty Chứng khoán nhằm phổ biến rộng rãi các kiến thức về Giao Dịch Chứng Quyền có Đảm Bảo (CW). Kính gửi đến toàn thể Quý nhà đầu tư / Khách hàng tất cả các thông tin liên quan, vui lòng truy cập theo đường link sau:

Hsx.vn / Sản phẩm - Dịch vụ / Chứng quyền có đảm bảo

 

Trân trọng Cảm ơn.

Sacombank-SBS

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật