Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xi măng Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sở hữu
06/03/2017 12:00:00 SA       

-Tên Doanh nghiệp đấu giá:  CTCP Xi măng Tuyên Quang

- Địa chỉ: Số 2 Đường Kim Bình, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

- Vốn điều lệ:  55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng

- Giá khởi điểm:  3.200 (Ba nghìn hai trăm) đồng/ cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá:  3.025.000 (Ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn) cổ phần
- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày
10/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: CTCP Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

          * Tại Hà Nội:     Địa chỉ: Tầng 6, 88 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
                                                      Điện thoại: (04) 39428076    Fax: (04) 39410233

          * Tại TP HCM:  1. Địa chỉ:  278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
                                                         Điện thoại: +84 8 6268 6868  *  Fax: +84 8 6255 5939

                                 2.  Địa chỉ: Tầng 6, số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM                                                                                              
                                                    Điện thoại: +84 8 3838 6565*  Fax: +84 8 3838 6416

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của
SBS nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 
- Thời gian và địa điểm đấu giá: 
+ Thời gian:
 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2017 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh , Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2017 đến 16 giờ ngày 20/03/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật