Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn doTổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ
04/07/2017 2:09:30 CH       

 

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA ĐIỆN MÁY SÀI GÒN

 

Căn cứ NghỊ Quyết số 213/NQHĐV 104.17-TCT ngày 10/05/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV về việc thông qua chỉ tiêu đấu giá vốn GÓP của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn và Công văn số 4290/UBCK-QLCB ngày 23/06/2017 của UBCKNN v/v hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA ĐIỆN MÁY SÀI GÒN

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

870-872 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3923 3950 - Fax: (84) 28 3923 3947 

 

4.       Vốn điều lệ:

30.000.000.000 (Ba  mươi tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

1.015.000 cổ phần (chiếm 33,83% tổng số cổ phần đang lưu hành)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

28.000 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 05/07/2017 đến trước 16h00 ngày 24/07/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn do Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 28/07/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 01/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 02/08/2017 đến 16h00 ngày 11/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.satra.com.vn;  http://www.ttipc.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật