Công Bố Thông Tin về Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động
17/08/2017 3:02:13 CH       

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Giấy phép điều chỉnh liên quan đến Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán số 39/GPĐC-UBCK ký ngày 16/08/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Nội dung điều chỉnh: Ông Dương Mạnh Hùng – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) kể từ ngày ký Quyết định.
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật