Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: YTC)
YTC - 04/04/2024 10:03:23 SA       

 

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK do 

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/03/2024)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Tên viết tắt: YTECO

3. Địa chỉ trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Số điện thoại: (028) 3930 4372          Số fax: (028) 3930 6909

Website: www.yteco.vn

5. Vốn điều lệ: 30.800.000.000 đồng 

6. Mã cổ phiếu: YTC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Số hiệu tài khoản: 0071000005663

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  Số 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29 tháng 10  năm 2021.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Mua bán mỹ phẩm. Mua bán hàng trang trí nội thất. Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc (mã ngành 4649).

Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh, phân phối dược phẩm; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Dịch vụ lưu trữ GSP; Dịch vụ vận chuyển.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 129.360.000.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác), trong đó:

Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 29.360.000.000 đồng

Tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác): dự kiến 100.000.000.000 đồng.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.468.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 6.468.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động: 129.360.000.000 đồng (dự kiến theo giá chào bán), trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 129.360.000.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu. Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 100:210 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 210 cổ phiếu mới).

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: 

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại: 

        Trụ sở Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc:

         Địa chỉ nhận thư/giao dịch: 76 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

Số tài khoản: 1040137905

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

12. Các tổ chức liên quan: 

Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 6268 6868                   Fax: +84 28 6255 5939 

Website: http://www.sbsc.com.vn/

Tổ chức bảo lãnh phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 7304 5688                           Fax: (024) 3726 2601

Website: www.mbs.com.vn

Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3547 2972    Fax: (028) 35472 970

Website: www.a-c.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

a) Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3930 4372 Fax: (028) 3930 6909

Website: www.yteco.vn

b) Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 6268 6868                        Fax: +84 28 6255 5939

Website: http://www.sbsc.com.vn/

 

Tài liệu đính kèm

1. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

2. Bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật