PVI ước lãi 700 tỷ đồng năm 2017, vượt 21% kế hoạch
NDH - 28/12/2017 9:08:21 SA       

Ngày 25/12 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings – HNX: PVI) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Khép lại năm 2017, PVI đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 ước đạt 8.953 tỷ, bằng 102,81% kế hoạch năm. Từ đó công ty ước lợi nhuận trước thuế 700 tỷ, vượt 21% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế ước đạt 553 tỷ đồng, vượt 22,27% kế hoạch năm.

Trong đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ năm 2017 ước đạt 743 tỷ đồng, bằng 125,16% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 475 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế là 466 tỷ đồng, bằng 149,93% kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vẫn duy trì vị trí số 1 thị trường về bảo hiểm công nghiệp với việc là nhà cung cấp bảo hiểm cho hầu hết các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và là đối tác của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước như Samsung, Vietnam Airlines...

Lĩnh vực tái bảo hiểm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện thu xếp hiệu quả các chương trình tái bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm Việt Nam. Hoạt động đầu tư đã dần trở thành nguồn lợi chính cho toàn hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung và gia tăng giá trị cho khối tài sản của PVI.

Bước sang năm 2018, PVI Holdings đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong toàn hệ thống, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 12%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVI có xu hướng tăng từ mức 23.560 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2016 lên 32.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 21/12/2017, tương đương tăng gần 40%.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật