Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp nắm giữ
13/07/2017 5:11:53 CH       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN CHÍN NÚI

 

Căn cứ Nghị Quyết số 006/NQ-HĐTV-TMDK ngày 26/05/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Chín Chín Núi và Công văn số 4499/UBCK-QLCB ngày 04/07/2017 của UBCKNN v/v hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của tại Công ty Cổ phần Chín Chín Núi, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN CHÍN NÚI

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

SỐ 06 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 5404 2699 - Fax: (84) 28 3829 1294 

 

4.       Vốn điều lệ:

125.000.000.000 (Một trăm hai  mươi lăm tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

6.375.030 cổ phần (chiếm 51,00% vốn điều lệ)

Nhà đầu tư trong nước được mua tối đa 6.375.030 cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 6.125.000 cổ phần

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

13.800 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 14/07/2017 đến trước 16h00 ngày 01/08/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 07/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

14 giờ 00 ngày 09/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 10/08/2017 đến 16h00 ngày 18/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 10/08/2017 đến ngày 16/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         

Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.petimex.com.vn;  http://www.bvsc.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật