Sacombank-SBS CBTT v/v Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách Thành viên HĐQT
18/08/2017 3:51:58 CH       

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017, theo đó, HĐQT Công ty đã đồng ý chấp thuận đề nghị từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của ông Trần Văn Lân kể từ ngày 18/08/2017. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
Các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đồng ý giao cho ông Phan Quốc Huỳnh, Phó chủ tịch thường trực đảm trách kể từ ngày 18/08/2017.

Tệp đính kèm:  CBTT_Tunhiem_ChutichHĐQT.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật