THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ BIỂN HỒ
05/07/2018 12:00:00 SA       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ BIỂN HỒ

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 09/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ thành công ty cổ phần, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÈ BIỂN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3845571    Fax: 0269 3842106

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè;Trồng, chăm sóc, thu mua cà phê; Kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;...

3.    Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng, tương đương 8.935.643 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần.

-    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 4.557.178 cổ phần.

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 521.800 cổ phần.

-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 3.856.665 cổ phần

-    Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.856.665 cổ phần, chiếm 43,16% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần.

-    Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần.-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.856.665 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 27/07/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 13h30 ngày 31/07/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (http://www.agriseco.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật