THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG NẮM GIỮ
HOSE - 21/02/2019 2:29:54 CH       

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn:    Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long, Số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá:    CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
3.    Địa chỉ:    Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
4.    Điện thoại:    (0270) 3822583    Fax: (0270) 3829432
5.    Ngành nghề kinh doanh chính:    Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; …
6.    Vốn điều lệ:    289.000.000.000 đồng, tương đương 28.900.000 cổ phần
    UBND Tỉnh Vĩnh Long nắm giữ 21.399.500 cổ phần, tương đương 74,05% vốn điều lệ
7.    Mệnh giá cổ phần:    10.000 đồng/cổ phần   
8.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:    6.660.500 cổ phần   
9.    Giá khởi điểm:    13.600 đồng/cổ phần   
10.    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông   
11.    Điều kiện tham dự đấu giá: Nhàđầu tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành.
12.    Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2019 đến 16h00 ngày 06/03/2019 (các ngày làm việc) tại các đại lý Đấu giá theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành
13.    Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 12/03/2019. Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá.

14.    Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+    Thời gian: 15h00 ngày 14/03/2019

+    Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn

Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

15.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019 tại các Đại lý đấu giá
16.    Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019 tại các Đại lý đấu giá

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.CM ban hành và website:https://www.hsx.vn/; https://fpts.com.vn; https://vinhlong.gov.vn/; www.capnuocvl.com.vn

Trân trọng thông báo./.
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật