Thông báo đăng ký đại lý đấu giá quyền mua HSC
21/02/2024 11:12:58 SA       

 

Thông báo đấu giá bán quyền mua của Công ty Đầu Tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

 

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần : Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

 - Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

 - Ngành nghề kinh doanh:  Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán.

- Vốn điều lệ:  4.580.523.670.000 đồng

- Số lượng quyền mua cổ phiếu đưa ra đấu giá: 105.772.520 (Một trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 52.886.260 cổ phiếu;

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Giá khởi điểm: 7.523 (Bảy nghìn năm trăm hai mươi ba) đồng/quyền mua;

- Bước giá: 1 (Một) đồng;

- Bước khối lượng: 20 (Hai mươi) quyền mua;

- Bước giá: 1.000.000 đồng/ 01 lô cổ phiếu

- Giới hạn số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:

a) Số lượng quyền mua cổ phiếu mỗi nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu: 200 quyền mua cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 20 quyền mua cổ phiếu;

b) Số lượng quyền mua cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là: 105.772.520 quyền mua cổ phiếu;

c) Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia đợt chào bán này.

d) Tổng số lượng quyền mua cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 0 quyền mua cổ phiếu;

- Số mức giá: 01

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 1 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 200 quyền mua cổ phiếu và đặt theo bội số của 20 quyền mua cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số quyền mua cổ phiếu đã đăng ký.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
+ Thời gian:  Từ ngày 02/02/2024 đến 16h00 ngày 20/02/2024

+ Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng Khoán SBS

* Tại Hà Nội:    

1. Địa chỉ: Tầng 3, 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

    Điện thoại: (024) 39428076  *  Fax: (024).39428075

          * Tại TP HCM:

1. Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 028 6268 6868  *  Fax: 028 3932 5665

2. Địa chỉ: 25 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028 6268 6868  *  Fax: 028 3932 5665

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:  Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26/02/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của SBS nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/02/2024 đến 16h00 ngày 04/03/2024

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/02/2024 đến ngày 06/03/2024

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật