Hướng dẫn giao dịch chứng khoán:

I.    Tại sàn giao dịch:

 1. Bước 1: Lấy Phiếu lệnh tại Sàn giao dịch
 2. Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh
 3. Bước 3: Chuyển Phiếu lệnh cho nhân viên Môi Giới
 4. Bước 4: Nhận lại liên 2 của Phiếu lệnh từ nhân viên Môi Giới 

II.  Qua điện thoại:

 1. Bước 1: Gọi điện thoại trực tiếp đến số máy:

  + 84.8. 6268 6868 tại Hội Sở - TpHCM
  + 84.4. 3942 8076 tại CN Hà Nội

 2. Bước 2: Cung cấp những thông tin theo thứ tự sau cho nhân viên Môi Giới:
 •           +  Số tài khoản
 •           +  Tên chủ tài khoản
 •           +   Mật khẩu giao dịch
 •           +  Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)
 •           +  Mã chứng khoán  
 •           +  Số lượng chứng khoán giao dịch
 •           +  Mức giá

III.    Qua Internet – Strade:

 1. Bước 1: Truy cập vào trang web: strade.com.vn
 2. Bước 2: Nhập tên và mật khẩu đăng nhập.
 3. Bước 3: Đặt lệnh và xác nhận lệnh…chi tiết

Khách hàng có thể tải tài liệu hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến Strade tại đây