Hướng dẫn nộp tiền và rút tiền

I. Nộp tiền 

1.    Quý khách hàng nộp tiền vào tài khoản chứng khoán qua Sacombank iBanking  như sau:

  •   -  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Sacombank iBanking.
  •   -  Bước 2: Vào mục giao dịch >> chuyển khoản cùng hệ thống >> chọn tài khoản chuyển (thông tin người khởi tạo)
  •   -  Bước 3: Nhập thông tin người thụ hưởng (chọn "nhận bằng tài khoản" và nhập 1 trong những số tài khoản bên dưới).

2.    Chuyển/nộp tiền từ ngân hàng, nhập thông tin người thụ hưởng như sau :

  •   - Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
  •   -  Chọn một trong số tài khoản thụ hưởng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín:

060005984524 PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TPHCM

040002455678 PGD Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng

070011800252 PGD 3/2 Cần Thơ - TP Cần Thơ

  •     -   Nội dung ghi rõ: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán số 017Cxxxxxx của Họ tên Chủ tài khoản.

3. Chuyển/nộp tiền vào chi nhánh Hà Nội từ ngân hàng, nhập thông tin người thụ hưởng như sau :

  • - Tên người thụ hưởng: Chi Nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
  • - Số tài khoản thụ hưởng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín:            
                              020000357805  Sacombank-Chi Nhánh Thủ Đô
  • - Nội dung ghi rõ: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán số 017Cxxxxxx của Họ tên Chủ tài khoản.

II. Rút tiền

Khách hàng liên hệ quầy Quản lý tài khoản của Sacombank SBS để thực hiện thủ tục rút hoặc chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán.

Hồ sơ gồm:

        -  CMND/Hộ chiếu: Bản gốc
        -  Giấy yêu cầu chuyển khoản
Ngoài ra, Khách hàng có thể thực hiện việc chuyển tiền trực tuyến Strade theo hướng dẫn…chi tiết