Hướng dẫn nộp tiền và rút tiền

I.                   Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại Sacombank-SBS

Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển tiền tại quầy hoặc chuyển khoản online từ tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng bất kỳ vào tài khoản công ty chứng khoán Sacombank-SBS mở tại các Ngân hàng (theo Danh sách Ngân hàng bên dưới).

-       Thông tin nộp tiền/ chuyển tiền như sau:

-       Nội dung: Nộp/Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán số 017Cxxxxxx của ABC

Trong đó:

 017Cxxxxxx là số tài khoản chứng khoán tại SBS

ABC là Họ tên đầy đủ Chủ tài khoản (Có thể viết không dấu)

o    Ví dụ: Nộp tiền/ Chuyển tiền vào TKCK số 017C001234 của Nguyễn Văn An

-       Danh sách Ngân hàng: Chi tiết về tên người thụ hưởng, số tài khoản, tên Ngân hàng và chi nhánh/phòng giao dịch:

STT

TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

SỐ TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG

NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG

TÊN CHI NHÁNH/PGD

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

060005984524

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Ngân hàng Sacombank)

PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa – TPHCM

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

040002455678

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Ngân hàng Sacombank)

PGD Hoàng Diệu - TP Đà Nẵng

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

070011800252

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Ngân hàng Sacombank)

PGD 3/2 Cần Thơ - TP Cần Thơ

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

31310000905804

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Ngân hàng BIDV)

CN Bắc Sài Gòn - TP HCM

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

1607201010932

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(Ngân hàng Agribank)

CN Phan Đình Phùng - TP HCM

6

CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

020000357805

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Ngân hàng Sacombank)

CN Thủ Đô - TP Hà Nội

7

CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

020073695555

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

(Ngân hàng Sacombank)

CN Từ Liêm - TP Hà Nội

8

CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

12810000336626

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Ngân hàng BIDV)

CN Chương Dương - TP Hà Nội

9

CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

12210001405280

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Ngân hàng BIDV)

CN Hà Thành - TP Hà Nội

10

CN Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

2611.000.512.6666

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(Ngân hàng BIDV)

CN Tràng An - TP Hà Nội

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

037.1000.497897

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Ngân hàng Vietcombank)

CN Tân Định - TP HCM

 

II.                Hướng dẫn Rút/chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán:

Khách hàng liên hệ quầy Quản lý tài khoản của Sacombank SBS để thực hiện thủ tục rút hoặc chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán.

1.      Đối với khách hàng cá nhân:

o   Hồ sơ gồm:

-       CMND/Hộ chiếu: Bản gốc

-       Giấy yêu cầu chuyển khoản (theo mẫu của Sacombank-SBS được cung cấp tại quầy)

 

2.      Đối với khách hàng tổ chức:

o    Hồ sơ gồm:

-       Giấy giới thiệu (ghi rõ Tên, số CMND/hộ chiếu người được giới thiệu, nội dung công việc: đến làm lệnh rút/ chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán (ghi cụ thể số TKCK))

-       CMND/Hộ chiếu: Bản gốc

-       Giấy yêu cầu chuyển khoản khoản (theo mẫu của Sacombank-SBS được cung cấp tại quầy)

 

3.      Ngoài ra, Khách hàng có thể thực hiện việc chuyển tiền trực tuyến Strade theo hướng dẫn…chi tiết