Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin về việc Chốt Danh Sách Cổ Đông Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản
19/10/2017 2:02:21 CH       

Sacombank-SBS Công Bố Thông Tin Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 19/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) v/v Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách Cổ đông vào ngày 09/11/2017, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật