L12 chào bán cho cổ đông giá cao hơn 45% thị giá, trả cổ tức 6% bằng tiền
NDH - 13/07/2017 8:51:05 SA       

Theo đó, ngày 15/08/2017, L12 sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền theo tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành là 2 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,4220414 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,4220414 cổ phiếu mới). Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 01/08/2017 đến ngày 31/08/2017.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 24/07/2017.

Trước đó, HĐQT của L12 đã thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán trên. Cụ thể, công ty sẽ sử dụng 10 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị là máy khoan cọc nhồi và 10 tỷ đồng để mua nguyên, nhiên vật liệu.

Cổ phiếu L12 chỉ mới giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 3/1/2017 với giá tham chiếu 10.000 đồng/CP, nhưng mãi đến ngày 20/6/2017 cổ phiếu này mới xuất hiện giao dịch khớp lệnh mà đó lại là một phiên giảm sàn. Từ đó đến nay, L12 mới chỉ có thêm 5 phiên giao dịch nữa và hiện tại đang đứng ở mức 6.900 đồng/CP.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật