Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam nắm giữ
19/07/2017 9:15:35 SA       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 60

 

Căn cứ Nghị Quyết số 86/NQ-HĐTV ngày 29/11/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam (DATC) về việc phê duyệt Phương án thoái vốn Cổ phần của DATC tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 và Công văn số 4576/UBCK-QLCB ngày 06/07/2017 của UBCKNN v/v hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của DATC tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 60

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

SỐ 20C Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3923 4358 - Fax: (84) 28 3923 4429 

 

4.       Vốn điều lệ:

50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

Vốn thực góp: 48.351.000.000 (Bốn mươi tám tỷ Ba trăm năm mươi mốt tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

4.521.145 cổ phần (chiếm 93,51% vốn điều lệ đang lưu hành)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

10.800 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CN TPHCM (AGRISECO)

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 20/07/2017 đến trước 16h00 ngày 07/08/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60 do Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 11/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 15/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 16/08/2017 đến 16h00 ngày 25/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 16/08/2017 đến ngày 22/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.datc.vn;  http://www.agriseco.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật