Thông Báo Bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu Khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam - TNHH MTV nắm giữ
05/01/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Nghị Quyết số 71/NQ-DVN ngày 06/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc tiếp tục thoái toàn bộ phần vốn còn lại của PVOil tại Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang theo hình thức đấu giá công khai; Công văn số 8509/UBCK-QLCB ngày 21/12/2017 của UBCKNN về hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của PVOil tại Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DƯƠNG ĐÔNG KIÊN GIANG

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

Lầu 14-17 tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 3910 6990 - Fax: (84) 28 3910 6980 

 

4.       Vốn điều lệ:

46.000.000.000 (Bốn mươi sáu tỷ) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

156.200 cổ phần (chiếm 33,96% vốn điều lệ)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

100.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

122.000 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam –Công ty TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 05/01/2018 đến trước 16h00 ngày 23/01/2018.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam –Công ty TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 29/01/2018 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 31/01/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 01/02/2018 đến 16h00 ngày 10/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 01/02/2018 đến ngày 07/02/2018 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.pvoil.com.vn; http://www.psi.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật