THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ-CTCP DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG NẮM GIỮ
13/11/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương Đường Lê Lợi, P Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3822 200

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Địa chỉ: Số 63 đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3829 534 – (0274) 3829 535    Fax: (0274) 3824 112

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; …

4.    Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần.

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 30.958.800 cổ phần, chiếm 13,08% vốn điều lệ.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí

Minh

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 30.958.800 cổ phần.

9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 23/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 29/11/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 04/12/2018 đến ngày 10/12/2018 tại các Đại lý đấu gía.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 04/12/2018 đến ngày 10/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (http://www.binhduong.gov.vn); Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (http://www.thalexim.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (http://www.cts.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật