THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ
HOSE - 01/11/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Văn bản số 10741/UBND-KT ngày 10/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành và Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH

Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá; Bán buôn nguyên liệu thuốc lá; Đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá; Kinh doanh cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa;...

4.    Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng, tương đương 10.000.000 cổ phần

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.500.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

6.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

7.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

8.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

9.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.500.000 cổ phần.

10.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

11.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 02/11/2018 đến 16h00 ngày 13/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

12.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 19/11/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

14.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018 tại các Đại lý đấu gía.
 
15.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (http://www.dofico.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (http://www.vdsc.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tệp đính kèm:  Ho so va thong tin dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật