THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK
05/07/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 30 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0262) 3865015    Fax: (0262)3865041

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …

3.    Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng, tương đương 155.800.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 56.088.000 cổ phần.

-    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.136.500 cổ phần.

-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 97.575.500 cổ phần

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 97.575.500 cổ phần, chiếm 62,63% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH  Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ

Chí Minh

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 97.575.500 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 27/07/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/07/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.
 
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk (http://www.dakruco.com), web của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (http://www.vcbs.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật