THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH ĐA DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ
HOSE - 21/09/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-HĐTV ngày 14/09/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa:


1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

Địa chỉ: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 1, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836110    Fax: 0251.3836132

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa

Địa chỉ: Tổ 29C, Khu phố 3, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; …

4.    Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng tương đương 15.000.000 cổ phần.

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.203.500 cổ phần, chiếm 14,69% vốn điều lệ.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 14.600 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.203.500 cổ phần.

9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 21/09/2018 đến 16h00 ngày 03/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 09/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 11/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018 tại các Đại lý đấu gía.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (http://www.dofico.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (http://www.shs.com.vn;) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật