THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN NHÀ CÀ MAU DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH CÀ MAU NẮM GIỮ
10/09/2018 12:00:00 SA       

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: Số 11 – 13, đường 1/5, phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3552 117 - (0290) 3552 145    Fax: (0290) 3552 117

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

Địa chỉ: Số 07 Lạc Long Quân, Phường 7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xây dựng, khai thác, kinh doanh các công trình; Đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng Nhà các loại; ....

4.    Vốn điều lệ: 58.595.000.000 (Năm mươi tám tỷ năm trăm chín mươi lăm triệu) đồng tương đương 5.859.500 cổ phần.

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.200.000 cổ phần, chiếm 37,55% vốn điều lệ.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí

Minh

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 33.100 đồng/cổ phần.

-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.200.000 cổ phần.

9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 10/09/2018 đến 16h00 ngày 19/09/2018 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 25/09/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 27/09/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 04/10/2018 tại các Đại lý đấu gía.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 04/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau (http://www.quydtpt.camau.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam (http://www.cts.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật