THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NẮM GIỮ
HOSE - 25/02/2019 9:58:55 SA       

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263 3822 307    Fax: 0263 3821 138

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt

Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.821758    Fax: 02633.837030

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Thu gom rác thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; …

4.    Vốn điều lệ: 56.143.000.000 (Năm mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi ba triệu) đồng tương đương 5.614.300 cổ phần.

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.279.300 cổ phần, chiếm 22,79% vốn điều lệ.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 36.800 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.279.300 cổ phần.

9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 25/02/2019 đến 16h00 ngày 07/03/2019 tại các Đại lý đấu giá.

10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 13/03/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/03/2019 đến ngày 22/03/2019 tại các Đại lý đấu gía.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (http://www.lamdong.gov.vn); Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt (http://www.dothidalat.com.vn); Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (http://www.dag.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật