SBS Công bố thông tin v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ ba) và tài liệu Đại hội
SBS - 14/05/2022 12:00:00 SA       

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 01/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 62 68 68 68  Fax: 028. 39 32 56 65
 
Nội dung thông tin công bố:
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm 2022 (lần thứ ba) được tổ chức như sau:

- Thời gian : 07 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 
- Địa điểm : 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/03/2022.
- Nội dung  : 
 
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
2. Các nội dung phục vụ công tác Quản trị, Điều hành, Chiến lược phát triển Công ty thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông thông qua (Xem chi tiết theo tài liệu bên dưới)
 
Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Tài liệu chi tiết của Đại Hội như sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật