Sacombank-SBS CBTT Ký Hợp Đồng Kiểm Toán 2022
SBS - 08/06/2022 2:47:55 CH       

Ngày 08/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 115/2022/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán TTP sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật