SBS Công Bố Thông Tin v/v Giấy phép Ký quỹ và ứng trước
SBS - 01/07/2022 12:00:00 SA       

Ngày 20/09/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã nhận được Quyết định số 700/QĐ-UBCK ký ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước v/v chấp thuận dịch vụ công ty chứng khoán. Theo đó, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật