Sacombank-SBS CBTT v/v Từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
08/11/2017 3:05:48 CH       

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 08/11/2017, theo đó, Hội đồng Quản Trị Công ty đã đồng ý chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Thành kể từ ngày 08/11/2017.

Tệp đính kèm:  SBS_CBTT_TunhiemPhoTongGiamDoc.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật