Thông báo Bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Bất Động Sản Exim doTổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ
24/07/2017 4:41:52 CH       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

 

Căn cứ Nghị Quyết số 37/NQ-HĐTV ngày 19/05/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV về việc thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim và Công văn số 4383/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của UBCKNN v/v hồ sơ CBTT về việc thoái vốn của tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim, Ban tổ chức bán đấu giá xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.       Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

 

2.       Địa chỉ trụ sở chính:

179EF Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

 

3.       Số điện thoại:

(84) 28 6264 6726 - Fax: (84) 28 6264 6724 

 

4.       Vốn điều lệ:

Đăng ký: 453.400.000.000 (Bốn trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm triệu) đồng

Thực góp: 417.840.000.000 (Bốn trăm mười bảy tỷ tám trăm bốn mươi triệu) đồng

 

5.       Số lượng cổ phần bán đấu giá:

2.700.000 cổ phần (chiếm 6,46% vốn điều lệ)

 

6.       Loại cổ phần đấu giá:

Cổ phần phổ thông     

 

7.       Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

 

8.       Giá khởi điểm:

10.861 đồng/cổ phần

 

9.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN TP HỒ CHÍ MINH

 

10.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

11.    Điều kiện tham gia đấu giá:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Exim do Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

12.    Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 ngày 25/07/2017 đến trước 16h00 ngày 01/09/2017.

 

13.    Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: 

Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Exim do Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

 

14.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

Trước 15 giờ 00 ngày 08/09/2017 tại các Đại lý đấu giá

15.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

09 giờ 00 ngày 12/09/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

16.          Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 13/09/2017 đến 16h00 ngày 22/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.

17.    Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu:

Từ ngày 13/09/2017 đến ngày 19/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.

         
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại các website: http://www.hsx.vn;  http://www.saigon-tourist.com.;  http://www.vcbs.com.vn  và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật