THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH CAO SU SÔNG BÉ
HOSE - 28/09/2018 9:54:42 SA       

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé và Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU SÔNG BÉ

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại: (0271) 3667249    Fax: (0271) 3667260

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su, trồng cây lâu năm khác, trồng cây hàng năm khác, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh,...

3.    Vốn điều lệ: 1.230.633.000.000 đồng, tương đương 123.063.300 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 79.950.000 cổ phần (chiếm 64,967% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.013.300 cổ phần (chiếm 1,636% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 100.000 cổ phần (chiếm 0,081% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 41.000.000 cổ phần (chiếm 33,316% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 41.000.000 cổ phần, chiếm 33,316% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh

Tp.HCM

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
 

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 41.000.000 cổ phần.
 

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 01/10/2018 đến 16h00 ngày 17/10/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 23/10/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 25/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/10/2018 đến ngày 03/11/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 26/10/2018 đến ngày 01/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé (http://www.caosusongbe.vn); Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (http://www.vcbs.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật