THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NẮM GIỮ
HOSE - 15/11/2018 9:24:55 SA       

Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 3171/QĐ-UBDN ngày 23/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng phần vốn nhà nước và Phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Địa chỉ: 58 Yesin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3815 372    Fax: (0258) 3810 740

3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Tư vấn quản lý dự án công trình cấp thoát nước; Tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;...

4.    Vốn điều lệ: 260.000.000.000 (Hai trăm sáu mươi tỷ) đồng tương đương 26.000.000 cổ phần.

5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 7.340.000 cổ phần, chiếm 28,23% vốn điều lệ.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 13.200 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 7.340.000 cổ phần.

9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 27/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 03/12/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 05/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại các Đại lý đấu gía.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (http://www.khanhhoa.gov.vn); Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa (http://www.ctnkh.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (http://www.bvsc.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật