THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ GIA LAI
05/07/2018 12:00:00 SA       

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ GIA LAI

 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 09/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai thành công ty cổ phần, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 0269 3824760    Fax: 0269 3822847

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cà phê, hồ tiêu; Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su); Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp; Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê;...

3.    Vốn điều lệ: 146.763.000.000 (Một trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu) đồng.

Trong đó:
 
- Cổ phần Nhà nước nắm giữ 0% VĐL: 0 cổ phần

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 51% VĐL: 7.484.913 cổ phần

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 4,83% VĐL: 708.300 cổ phần

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 44,17% VĐL: 6.483.087 cổ phần
 
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.483.087 cổ phần, chiếm 44,17% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
 

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 6.483.087 cổ phần.
 

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 27/07/2018 tại các Đại đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 31/07/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.
 
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (https://agriseco.com.vn;) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật