THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA PỐK
24/07/2018 9:03:13 SA       

 

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/06/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA PỐK

        Địa chỉ: Km14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Poosk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

        Điện thoại: 0262.3530 281    Fax: 0262. 3530 225

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…

3.    Vốn điều lệ: 99.475.000.000 đồng, tương đương 9.947.500 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.581.100  cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 673.900 cổ phần (chiếm 6,77% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.692.500 cổ phần (chiếm 57,23% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.692.500 cổ phần, chiếm 57,23% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

        -    Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

        - Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần    -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.692.500 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 25/07/2018 đến 16h00 ngày 10/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 16/08/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 20/08/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/08/2018 đến ngày 30/08/2018 tại các Đại lý đấu gía.

14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 21/08/2018 đến ngày 27/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (http://www.aseansc.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật