THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
09/08/2018 1:30:47 CH       

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND-HC ngày 16/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thành công ty cổ phần, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

       Địa chỉ: 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

       Điện thoại: (0267) 3852 856    Fax: (0267) 3851 937

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: xuất nhập khẩu - kinh doanh xăng dầu,…

3.    Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng, tương đương 135.522.586 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) Trong đó:

-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 86.734.455 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 747.600 cổ phần (chiếm 0,55% vốn điều lệ).

-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 48.040.531 cổ phần (chiếm 35,45% vốn điều lệ).

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 48.040.531 cổ phần, chiếm 35,45% vốn điều lệ.

5.    Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 48.040.531 cổ phần.

9.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 13/08/2018 đến 16h00 ngày 29/08/2018 tại các Đại lý đấu giá.
11.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 05/09/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 07/09/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 08/09/2018 đến ngày 17/09/2018 tại các Đại lý đấu gía.
 
14.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (www.petimex.com.vn); Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (http://www.bvsc.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tệp đính kèm:  Ho so tham du dau gia.zip
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật