THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
HOSE - 25/02/2019 10:23:50 SA       

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/01/2019 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3828127    Fax: 0263.3554065

2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.

3.    Vốn điều lệ: Đăng ký: 85.000.000.000 đồng;

4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.500.000 cổ phần.

5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    -    Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần.

-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng-  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.500.000 cổ phần.

8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 25/02/2019 đến 16h00 ngày 18/03/2019 tại các Đại lý đấu giá.

9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 22/03/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/03/2019 đến ngày 05/04/2019 tại các Đại lý đấu gía.

12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 27/03/2019 đến ngày 02/04/2019 tại các Đại lý đấu giá.
 
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (http://www.lbm-vn.vn); Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (http://www.fpts.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật