Sacombank-SBS Công bố thông tin v/v Thôi nhiệm và Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
SBS - 27/03/2020 1:27:05 CH       

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020, theo đó, Hội đồng Quản Trị Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

a. Điều chuyển ông Nguyễn Kim Hoàn, hiện đang là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, thôi giữ chức vụ này để đảm nhiệm chức vụ mới kể từ ngày 01/04/2020.

b. Tuyển dụng và Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành vào chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 01/04/2020.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật