Tái Bổ Nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
SBS - 02/01/2019 12:00:00 SA       

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019, theo đó, Hội đồng Quản Trị Công ty đã đồng ý thông qua việc ông Nguyễn Kim Hoàn được tiếp tục đảm nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 02/01/2019.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật