Công Bố Thông Tin và Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm tài chính 2018
SBS - 12/04/2019 3:56:15 CH       

-    Căn cứ Điều lệ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín;
-    Căn cứ Nghị quyết HĐQT 02/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;


Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 62 68 68 68        Fax: 028. 39 32 56 65

Nội dung thông tin công bố:
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín năm 2018 được tổ chức như sau:
- Thời gian    :    08 giờ 00, Thứ năm, ngày 25/04/2019   
- Địa điểm    :    Lầu 10, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,  Quận 3, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu SBS tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/04/2019.
- Nội dung     :   

1.    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều Hành;
2.    Tờ trình về từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.
 

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân/Tổ chức khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu ủy quyền). Và khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD bản chính và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Toàn bộ nội dung Đại hội, các mẫu biểu Đăng ký tham dự Đại hội, Ủy quyền tham dự Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vui lòng xem theo các nội dung bên dưới:

1. Thông báo tham dự Đại Hội

2. Chương trình Đại Hội

3. Báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ và BKS

4. Tờ trình về từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS

5. Giấy đề cử Bầu Thành viên BKS

5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật