Từ nhiệm và Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát
SBS - 02/07/2018 3:22:37 CH       

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã thông qua Biên bản họp ngày 02/07/2018 với nội dung:

Đồng ý ông Hứa Ngọc Nghĩa từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vì lý do cá nhân kể từ ngày 02/07/2018. Ban Kiểm Soát sẽ báo cáo về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Hứa Ngọc Nghĩa tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất của Công ty.

Đồng ý ông Lưu Thanh Hùng, thành viên Ban Kiểm Soát, đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 02/07/2018.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật