Sacombank-SBS Công bố thông tin về thay đổi giấy phép chi nhánh Hà Nội
SBS - 15/04/2020 4:54:30 CH       

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã nhận được Quyết định sửa đổi việc thành lập chi nhánh của Công ty chứng khoán số 264/QĐ-UBCK ký ngày 15/04/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Nội dung sửa đổi: Ông Nguyễn Văn Thành là Người đứng đầu chi nhánh với chức danh Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày ký Quyết định.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật