SBS Công Bộ Thông Tin v/v Đổi tên Công ty
04/07/2022 9:21:00 CH       

 

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  (Sacombank-SBS) đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-SBS-HĐQT ngày 04/07/2022 v/v đổi tên Công ty như sau:

Tên Cty cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Tên Cty mới: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

Trân trọng.

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Tin nổi bật